Gizlilik Politikası


Gizliliğiniz ve Bu Gizlilik Politikası HakkındaGizliliğiniz bizim için son derece önemlidir. Gizliliğinizi korumak ve muhafaza etmek için sürekli olarak çok fazla düşünce, çaba, araç, kaynak ve prosedür uyguluyoruz. Bu belge bizim "Gizlilik Politikamız"dır ve hizmetlerimizi kullanırken gizliliğinizle ilgili konulara ilişkin ayrıntıları içerir. Bu Gizlilik Politikası, PsikologEvim'in sahip olduğu ve işlettiği herkese açık web sitelerinin ziyaretçileri, PsikologEvim'in ilişkili mobil ve/veya web uygulamasının (web siteleriyle birlikte, "Platform" ile birlikte) kayıtlı kullanıcıları ve Danışmanlık Hizmetlerini sağlayan danışmanlar ("Danışmanlar") için geçerlidir. "). Platform aracılığıyla sağladığınız herhangi bir bilginin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız, prosedürlerimiz ve uygulamalarımız hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.Gizlilik Politikası, istihdamla ilgili belirli bilgilerin toplanması ve kullanılması için geçerli değildir. PsikologEvim iş başvurusunda bulunan, çalışan, mal sahibi, direktör, memur veya yükleniciyseniz, uygun bildirim için lütfen toderconsulting@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçin.Web sitemizi Türkiye veya yurtdışından ikamet eden biri olarak ziyaret ediyorsanız, Türkiye Tüketici Gizliliği Yasası veya GDPR veya KVKK kapsamındaki haklarınız bu politikanın ekinde gösterilir. Aşağıda bu eki görmüyorsanız, yasalar kapsamındaki haklarınızı açıklayan ek bilgileri almak için lütfen toderconsulting@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçin.Gizlilik Politikası, Hüküm ve Koşullarımızın bir parçasıdır. Gizlilik Politikasındaki terimler ("biz", "bizim", "bize", "bizden" "Platform" ve "Danışman Hizmetleri" gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Hüküm ve Koşullar belgemizdeki ile aynı anlama sahiptir. Platformumuzu kullandığınızda, hem Hüküm ve Koşulları hem de Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul etmiyorsanız, Platformu kullanmayı derhal bırakmalı veya duruma göre Danışman Hizmetlerini sunmayı bırakmalısınız. Platformumuza erişerek ve kullanarak veya uygun olduğu şekilde Danışman Hizmetlerini sağlayarak, Hüküm ve Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve her ikisinde de yer alan tüm koşulları anladığınızı, kabul ettiğinizi ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.Bilgi Toplama, Kullanma ve İfşa EtmeToplanan Bilgi KategorileriPlatformu etkin bir şekilde işletmemize ve Danışman Hizmetleri de dahil olmak üzere Platformu kullanmanıza izin vermek için aşağıda açıklanan bilgileri toplayabilir, kullanabilir ve saklayabiliriz. Ayrıca, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi belirli bilgileri üçüncü taraflara ifşa ederiz. Topladığımız bilgiler, doğrudan veya dolaylı olarak sizden alınır ve Platformu kullanımınız sırasında oluşturulur. Topladığımız veriler, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında pazarlama veya başka amaçlar için kullanılmaz.Ziyaretçi Verileri: PsikologEvim, kullanıcının ziyaret ettiği veya görüntülediği belirli sayfalar, kullanıcının web sitesinde geçirdiği süre de dahil olmak üzere, kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretler ve PsikologEvimuygulamasının kullanımı ("Ziyaretçi Verileri") ile ilgili verileri toplar, kullanır ve saklar. web sitesi veya uygulama, kullanıcının yaşadığı web sitesi hataları, PsikologEvim "SSS" sayfasına yapılan ziyaretler ve kullanıcının mobil cihaz kimliği ve IP adresi gibi web sitesine ve uygulamaya erişmek için kullanılan tarayıcı veya cihaz hakkında bilgiler. Bu uygulamalar, potansiyel yeni müşteriler için sayfaları ziyaret eden kullanıcılar kadar potansiyel Danışmanlar için sayfaları ziyaret edenler için de geçerlidir.Başlangıç ​​Verileri: İlk kayıt sürecinde kullanıcılar (Danışmanlar dahil) tarafından sağlanan anket yanıtlarına ek olarak, PsikologEvim, başlangıç ​​süreci sırasında kullanıcılardan belirli ek verileri ("İşe Alma Verileri") toplar, kullanır ve saklar. Bu veriler, kullanıcı tarafından görüntülenen sayfaları ve her veri girilen yerleri kasteder. Hesap Kayıt Verileri:PsikologEvim, kullanıcıların Facebook veya Google profillerini kullanarak kayıt olup olmadığı ve bir kullanıcının bildirilen e-posta adresini veya telefon numarasını doğrulayıp doğrulamadığı gibi hesap kayıt süreciyle bağlantılı belirli bilgileri toplar, kullanır ve saklar ("Hesap Kayıt Verileri" "). PsikologEvim ayrıca PsikologEvim hesabı oluşturan her kullanıcıya (Danışmanlar dahil) anonimleştirilmiş, sıralı olarak oluşturulmuş bir müşteri kimliği atayabilir.İşlem Verileri:PsikologEvim, bir kullanıcının PsikologEvim'in hizmetleri için ödeme yapıp yapmadığı, PsikologEvim'in hizmetlerine bir deneme teklifi kullanarak kaydolup kaydolmadığı, iptal edilip edilmediği veya başka bir şekilde, web sitesinde kullanıcılar tarafından hizmetleri için ödeme yapılmasına ve ilgili işlemlere ilişkin belirli bilgileri toplar, kullanır ve saklar. bir denemeyi sonlandırdı veya PsikologEvim'in hizmetleri ("İşlem Verileri") için mali yardım alma talebini tamamladı gibi verileri işler.Oturum Açma Verileri: PsikologEvim, kayıtlı kullanıcılar (Danışmanlar dahil) tarafından PsikologEvim Platformunda oturum açma işlemleri ve bu oturum açma sırasında gerçekleştirilen, örneğin bir kullanıcı oturum açtığında, PsikologEvim'in web sitesi veya uygulaması aracılığıyla alınan veya gönderilen mesajların sayısı ile ilgili verileri toplar, kullanır ve saklar. bu oturum açma sırasında ve bir kullanıcının bir danışmanlık hedefi atanıp atanmadığı, başlatılıp başlatılmadığı veya tamamlanıp tamamlanmadığı ("Oturum Açma Verileri"). Giriş Verileri, kullanıcılar tarafından gönderilen veya alınan herhangi bir mesajın içeriğini veya herhangi bir danışmanlık hedefinin içeriğini içermez.Danışmanlık Oturumu Verileri:PsikologEvim, kullanıcı tarafından canlı bir oturum planlanıp planlanmadığı, bir Danışmanın veya kullanıcının planlanmış bir oturuma katılıp katılmadığı, bir danışma oturumunun ne zaman başlayıp ne zaman bittiği gibi kullanıcı danışma oturumlarıyla ilgili belirli genel verileri toplar, kullanabilir ve saklayabilir ve Bir danışma oturumunun iptal edilip edilmediği veya yeniden planlanıp planlanmadığını sorabilir, bakabilir ve öğrenebilir.Müşteri Verileri:PsikologEvim PsikologEvim'in hizmetlerine kaydolan kullanıcıların kendi bildirdiği ad veya takma ad, yaş, e-posta adresi, telefon numarası ve acil durum iletişim bilgileri gibi belirli verileri toplar, kullanır ve saklar ("Müşteri Verileri").Danışman Verileri: PsikologEvim, Danışmanları belirlemek, kimlik bilgileri, yeniden kimlik bilgileri, kontroller yapmak ve Danışmanlara ödeme yapmak için Danışmanlardan belirli verileri toplar, kullanır ve saklar. Bu veriler, Danışmanın adı, banka hesap bilgileri, resmi kimlik numaraları, e-posta adresi, telefon numarası, adresi ve eğitim ve iş geçmişi ("Danışman" gibi bilgileri içerir. Veri").İletişim Verileri: PsikologEvim, Platformdaki kullanıcılar ve Danışmanlar arasındaki iletişimleri ve kullanıcılar ile PsikologEvim'in müşteri hizmetleri ekibi arasındaki iletişimleri ("İletişim Verileri") toplar, kullanır ve saklar. Bunun için net olarak bilgi veremeyiz. Bazen kullanabilir bazen kullanmayabiliriz ve hiç aktif etmeyebiliriz.Bilgilerin Kullanıldığı AmaçlarTopladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlardan biri veya birkaçı için kullanabiliriz:sizinle iletişimSizinle iletişime geçmek veya size Platform ile ilgili bilgi, uyarı ve önerilerde bulunmak için.Kimliğinizi doğrulamak için.Platforma kaydolmak veya daha fazla bilgi almak gibi talep ettiğiniz bir etkinliği tamamlamak için.Sizin veya başka bir kişinin tehlikede olabileceğine veya bir suç eyleminin sebebi veya mağduru olabileceğine inanmak için iyi bir nedenimiz varsa, kendimiz veya uygun makamları kullanarak size ulaşmak için.Hizmetlerin size teslimiHesabınızı Platformumuzda oluşturmak ve hesabınıza giriş yapmanıza ve Platformu kullanmanıza izin vermek için.Hesabınızı yönetmek, size müşteri desteği sağlamak ve kaliteli hizmet aldığınızdan emin olmak için.Faturalandırma ve işlem işleme amaçları için.Kullanıcıları Danışmanlarla eşleştirmek ve Danışman Hizmetlerini kolaylaştırmak.Platformumuzu ve Danışman Hizmetlerimizi sağlamak, desteklemek, kişiselleştirmek ve geliştirmek.Hizmetlerin yönetimi ve iyileştirilmesiPlatformu denetlemek, yönetmek ve izlemek.Hizmetlerimizin kalitesini, etkinliğini ve sunumunu ölçmek ve iyileştirmek.özelleştirmeWeb sitesi deneyimini kişiselleştirmek ve web sitelerimiz aracılığıyla ve e-posta yoluyla hedeflenen teklifler ve reklamlar dahil olmak üzere bireysel ilgi alanlarına uygun içerik ve ürün ve hizmet teklifleri sunmak.Yasalarla uyumYürürlükteki yasa, mahkeme kararı veya hükümet düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde kolluk kuvvetlerine yönelik taleplere yanıt vermek.Müşteriyi ve kamu sağlığını ve güvenliğini korumaya ilişkin yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli eyalet ve federal yasalara uymak.İzinli diğer kullanımlarSizin izninizle başka herhangi bir amaç.Bilgilerin Üçüncü Kişilere Açıklanma AmaçlarıHakkınızdaki bilgiler, aşağıdaki amaçlardan biri veya daha fazlası için üçüncü taraflara ifşa edilebilir:İş amaçları için: Yalnızca Danışman Hizmetlerini kolaylaştırmak için gerekli olduğunda, bir kullanıcının bilgilerini bir Danışmanla ve bir Danışmanın bilgilerini bir kullanıcıyla paylaşabiliriz. Bilgilerinizi, veri barındırma ve veri depolama ortaklarımız, analitik ve teknoloji hizmetleri ve desteği, ödeme işleme ve veri güvenliği sağlayan satıcılar dahil olmak üzere satıcılar ve hizmet sağlayıcılarla da paylaşabiliriz. Bilgileri denetçiler, hukuk firmaları ve muhasebe firmaları gibi profesyonel danışmanlarla da paylaşabiliriz.Yönlendirmeniz veya rızanız ile: Bunu yapmamızı talep etmeniz veya yönlendirmemiz halinde bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.Şirket grubumuzdaki bağlı kuruluşlarla: Bilgilerinizi, şirketler grubumuzdaki herhangi bir yan kuruluş veya ana şirketle paylaşabiliriz.Reklam için: Çerezlerin ve web işaretçilerinin kullanımı nedeniyle, oturum açtığınızda ve görüşmeye başladığınızda yaptığınız etkinlikler hariç olmak üzere, web sitelerimizdeki etkinliklerinizle ilgili bilgiler, pazarlamayı optimize etmek için reklam ortaklarımıza ifşa edilebilir. Üye adları, e-posta adresleri, telefon numaraları, teşhis, seans verileri, günlük girişleri, mesajlar, çalışma sayfaları veya danışmanınızla kurduğunuz diğer iletişim türleri gibi özel bilgileri hiçbir reklam platformuyla paylaşmayız. Bu tanımlama bilgilerini ve web işaretçilerini devre dışı bırakmak istiyorsanız seçeneklerinizi buradan yönetin.Kanuna uygunluk: Bilgilerinizi bir mahkeme, düzenleyici kurum, kanun uygulayıcı personel veya bir mahkeme celbi uyarınca, geçerli kanuna veya bu kanun kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğe uymak için paylaşabiliriz.Bir işlem bağlamında: Bilgilerinizi bir varlık satışı, birleşme, iflas veya diğer ticari işlemlerle bağlantılı olarak paylaşabiliriz.Diğer ticari nedenlerle: Bilgilerinizi, geçerli Şartlar ve Koşullar ile Kullanım Koşullarını uygulamak ve Platformun ve kullanıcılarımızın güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için paylaşabiliriz.Platformda herhangi bir bilgiyi kamuya açık hale getirirseniz, herkesin bu bilgileri görebileceğini ve kullanabileceğini unutmayın.Pazarlama İletişiminden ÇıkmaTüm pazarlama e-posta iletişimlerimizde sağlanan abonelikten çıkmak için toderconsulting@gmail.com adresine mail atmanız gerekmektedir.Çerezler ve Web İşaretçileriBirçok web sitesinde olduğu gibi, bilgi toplamak için "çerezler" ve "web işaretçileri" (piksel olarak da bilinir) kullanırız. "Çerez", kayıt tutma amacıyla bilgisayarınızın sabit diskine aktarılan küçük bir veri dosyasıdır. Platformun çalışması için gerekli olan tanımlama bilgilerini, Platformun performansını artıran tanımlama bilgilerini ve üçüncü taraf takibi için kullanılan tanımlama bilgilerini topluyoruz. Bir "web işaretçisi", bir Web sayfasına veya e-postaya yerleştirilen, ziyaretinizi veya kullanımınızı üçüncü bir tarafa bildirebilen küçük ve bazen görünmez bir resim veya gömülü koddur. Web işaretleri, genellikle üçüncü taraflarca, web analizi, reklam optimizasyonu veya sayfa etiketleme amacıyla bir web sitesindeki kullanıcıların etkinliğini izlemek için kullanılır. Web işaretçileriyle ilgili ek bilgiler İnternet'te mevcuttur.Çerezlere ve/veya kurabiyelere izin vermiyorsanız siteminizi kullanmayı direk bırakmalısınız.Analitik için Tanımlama Bilgileri, Web İşaretçileri ve Benzer Teknolojilerin KullanımıWeb analitiği, ilişkilendirme ve hata yönetimi amacıyla üçüncü taraf tanımlama bilgilerini veya web işaretlerini kullanabilirizUYARIpsikologevim.com ile paylaştığınız, yazdığınız, gönderdiğiniz bilgiler 3. kişilerle paylaşılabilir. Aranabilirsiniz, reklam amacıyla veya başka bir şey için sizinle iletişime geçilebilir.Platformumuz ayrıca, belirli Platform kullanımının analizi ve analizi amacıyla web sitelerimizdeki kullanıcı eylemleri hakkında bilgi toplamak için (örneğin, Ziyaretçi Verileri ve Katılım Verileri) analitik satıcılarını kullanır.Reklam Ağları için Tanımlama Bilgileri, Web İşaretçileri ve Benzer Teknolojilerin KullanımıReklam ağlarına katıldığımız için siz ve diğerleri, hizmetlerimiz veya Platform için diğer web sitelerinde belirli reklamlar görebilirsiniz. Reklam ağları, mesajlarımızı demografik, ilgi alanına dayalı ve bağlamsal yollarla kullanıcılara hedeflememize olanak tanır. Bu ağlar, tanımlama bilgileri, web sunucusu günlükleri ve web işaretçilerinin kullanımı dahil olmak üzere otomatik araçlar aracılığıyla bilgi toplayarak bireylerin zaman içindeki çevrimiçi etkinliklerini izler. Ağlar, bu bilgileri bir bireyin ilgi alanlarına göre uyarlanabilecek reklamları göstermek için kullanır. Reklam ağlarımızın toplayabileceği bilgiler, görüntülediğiniz sayfalar veya reklamlar gibi ilgili reklam ağlarına katılan web sitelerine yaptığınız ziyaretler ve web sitelerinde gerçekleştirdiğiniz eylemler hakkında bilgileri içerir. Bu veri toplama, hem web sitelerimizde hem de reklam ağlarına katılan üçüncü taraf web sitelerinde gerçekleşir. Bu süreç aynı zamanda pazarlama çabalarımızın etkinliğini izlememize yardımcı olur ve diğer web sitelerinin ve reklam ortaklarının sizi veya sizin gibi insanları sosyal medya web siteleri de dahil olmak üzere farklı platformlarda bulmasına yardımcı olur. Yukarıda belirtildiği gibi, kabul etmiyorsanız siteyi kullanmayı bırakmalısınız.Sosyal ve Genel Bilgi AraçlarıBir blog, bir Facebook sayfası, bir Twitter hesabı ve diğerleri (topluca "Sosyal ve Genel Bilgi Araçları") gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kamuya açık çeşitli araçlar ve bilgi alışverişi kaynakları kullanıyoruz. Sosyal ve Genel Bilgi Araçlarını kullanırken sağladığınız veya paylaştığınız her türlü bilgi, o site ve o sitenin kullanıcıları tarafından Gizlilik Politikasına göre okunabilir, erişilebilir, toplanabilir.E-dolandırıcılıkGüvenli olmayan veya istenmeyen herhangi bir iletişimde (e-posta, telefon veya başka bir şekilde) giriş bilgilerinizi veya kredi kartı bilgilerinizi asla talep etmeyeceğiz. Kimseye bilgilerinizi vermemelisiniz.BağlantılarPlatform, üçüncü şahısların sahip olduğu, işlettiği veya sürdürdüğü diğer web sitelerine, hizmetlere veya tekliflere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü web sitesine veya hizmete yönlendirilirsiniz. Bir web sitesine veya hizmete bağlantı vermemiz, söz konusu üçüncü tarafla bağlantımızın onaylanması, yetkilendirilmesi veya temsili olmadığı gibi, onların gizlilik veya bilgi güvenliği politikalarının veya uygulamalarının da onaylanması değildir. Üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleri üzerinde kontrolümüz yoktur ve onların gizlilik politikaları ve kullanım koşulları üzerinde kontrolümüz yoktur.Bilgi Güvenliğiİnternet tabanlı herhangi bir hizmetin kullanılması %100 önlenemeyen doğal güvenlik riskleri taşırken, sistemlerimiz, altyapımız, şifreleme teknolojimiz, operasyonumuz ve süreçlerimizin tümü sizin güvenliğiniz ve gizliliğiniz göz önünde bulundurularak tasarlanır, oluşturulur ve korunur. Yetkisiz erişimi, kullanımı ve ifşayı önlemek için endüstri standartlarını ve en iyi uygulamaları uygularız. Veri gizliliğiyle ilgili tüm geçerli federal yasalara, eyalet yasalarına ve yönetmeliklere uyarız. Fakat bununla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmiyoruz. Sitemizi kullanırken bunu bilmelisiniz. Aksi takdirde kullanmayı bırakmalısınız.Servis sağlayıcılarıPlatformumuzu kolaylaştırmak, Platformla ilgili belirli görevleri yerine getirmek veya bizim için denetim, yasal, operasyonel veya diğer hizmetleri sağlamak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz. Bu görevler, müşteri hizmetleri, teknik bakım, izleme, e-posta yönetimi ve iletişim, veritabanı yönetimi, faturalandırma ve ödeme işleme, raporlama ve analitiği içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Onlarla yalnızca görevlerini bizim için yerine getirmeleri için gereken minimum bilgileri ve ancak uygun gizlilik anlaşmalarını imzaladıktan sonra paylaşacağız.Görüşmeler3. Parti sağlayıcılar üzerinden gerçekleşecek görüşmeler örneğin WhatsApp, Zoom, Skype gibi güvenliklerinden, veri kaybından, danışmanlardan ve danışanlardan, herhangi bir şeyden psikologevim sorumlu değildir. Psikologevim’i kullanarak bunu kabul etmiş sayılırsınız.Çocukların Gizliliği13 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek bilgi toplamaz veya istemeyiz ya da bu tür kişilerin bizim kullanıcımız olmalarına bilerek izin vermeyiz. Platform, 13 yaşın altındaki çocuklar tarafından yönlendirilmemiştir ve kullanılması amaçlanmamıştır. 13 yaşın altındaki bir çocuktan Kişisel Bilgiler topladığımızı biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçerek bize bildirin, bu bilgileri silelim.Kanunlara ve Kanunların Uygulanmasına UyumYasaları uygulamak ve yasalara uymak için hükümet ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyoruz. Kamunun veya herhangi bir kişinin güvenliğini korumak, taleplere ve yasal süreçlere (mahkeme celbi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yanıt vermek ve yasa dışı veya tehlikeli olabilecek faaliyetleri önlemek veya durdurmak için gerekli veya uygun bilgileri ifşa edebiliriz. Ayrıca, Danışmanların mesleki ve yasal sorumluluklarına uymak için bilgileri kanun uygulayıcılara veya diğer yetkililere ifşa etmek zorunda kalabileceklerini bilmelisiniz. Spesifik olarak ve sınırlama olmaksızın, yasanın ruh sağlığı uzmanlarının aşağıdaki durumlarda bilgileri ifşa etmesini ve/veya harekete geçmesini gerektirdiğini bilmelisiniz: (a) bir çocuğun veya savunmasız bir yetişkinin bildirilmiş veya suistimal edildiğinden şüphelenilen; (b) ciddi intihar potansiyeli; (c) başka bir kişiye zarar verme tehdidi; (d) mahkeme kararıyla tedavi sunumu gibi.Gizlilik Politikasındaki DeğişikliklerBu gizlilik bildirimini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak güncelleyebiliriz. Bu politikanın son revizyon tarihi bu sayfanın sonunda yer almaktadır. Gizlilik Politikamız ve uygulamalarımız hakkında en son bilgiler için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. Gizlilik Politikamızda yapılan değişikliklerden bağımsız olarak, sizi bilgilendirmeden ve size Platformu kullanmayı bırakma seçeneği sunmadan mevcut gizlilik bildirimimiz kapsamında gönderdiğiniz bilgileri asla yeni bir şekilde kullanmayacağız.Bizimle iletişime geçmekBu Gizlilik Politikası veya gizlilikle ilgili uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen web sitemizdeki herhangi bir sayfanın altındaki "İletişim" bağlantısını tıklayarak bizimle iletişime geçin.

Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2022 Saat 10:00